Emsfors Sportfiskeklubb

Fisketips/Info

1. Kraftledningen. Kraftledningen är första bitstället nedanför Karlshammar. Fiskas bäst från södra sidan, från uddspetsen där ån svänger av lite grand. Storstenar ligger utspridda och havsöringen kan stå väldigt nära land. Bra högvattenplats. Märk väl att det varje säsong går blank fisk hit upp.

2. Kanalen. En lång rensad canyonliknande sträcka där strömmen är tung och massiv. Svårläst ström som håller några ståndplatser i alla vattenföringar. Fiska från de diffusa uddspetsar som finns på södra sidan. Norra sidan är fin att fiska men lite mer otillgänglig. Fint ”klämme” med nacke längst ner innan Storhöljan.

3. Klämmet. En riktigt fin nacke med storsten mitt i. För att nå ordentligt krävs långa kast. Se upp så det inte hakar fast i grenarna på andra sidan!

4. Storhöljan. Storhöljan ligger mellan Kanalen och Vrångeström. Inloppsströmmen är alltid giftig liksom mitt i höljan. Fiskas fint från södra sidan. Detta är platsen där grov höstfisk brukar visa sig så det går svall.

5. Vrångenacken. Starta överst på nacken, vid berget från den södra sidan. Här kan havsöringen stå nära så kasta inte för långt.

6. Vrångeström. Vrångeström är ett ca 300 meter långt parti där Emån gör en S-sväng. Sedan är det bara att fiska på. Hela sträckan, som egentligen består av två nackar, osar havsöring! Väl nere i ”svingen” övergår strömmen i en ”glide”. Storsten och djupgropar om vartannat. Partiet är vadbart på sina ställen. Försök nå andra sidan med långa kast. Går man på norra sidan (följ fågelholkarna!) kan man även fiska hela det nedre partiet som är mycket bra i högvatten. Här är flera fina bitställen som man inte når så bra från södra sidan. Största blanklaxen (20 kilo) fångades på detta parti. Här finns bänkar på varje sida för den som vill fika. Går fint att gå till Vrångeström från P vid Bruksnacken om man vill. Tar samma tid som att köra bilen till P vid Björkekärr.

7. Björken. Här står man stationärt och kastar ut mot åns mitt. Där ligger några fina riktigt stora stenar som havsöringen gärna parkerar framför.

 

8. Vassnacken & Corner pool. Ett härligt långt omväxlande strömparti man fiskar från södra sidan. Starta överst, helt uppe på nacken, och fortsätt sedan nedströms. Det kommer några fina in-/utloppsströmmar och nackar som på ett pärlband innan de flyter samman i huvudfåran vid sammanflödet (10) strax ovan Bruksnacken. Bra plats för ”blänkare” hela vägen. Här finns bänkar att sitta på om man vill fika eller kanske sola då det ligger på “the sunny side” samt är väldigt skyddat.

Här finns ett praktiskt bålställ för den som önskar att grilla. Tag med ved!

9. Sammanflödet. Här rinner tre strömmar samman och bildar en riktigt fin “Junction pool”. Man täcker det mesta från uddspetsen och här är vadbart ett gott stycke ut. Bara att följa strömkanten.

10. Bruksnacken & Torsforsströmmen. Mitt emot gamla Bruket ligger denna formidabla nacke och fiskeplats. Här var förr en gigantisk fors – Torsforsen, innan man dämde för vattenkraft. Idag är dammarna åter öppna och utgör inget hinder för vandringsfisken.

11. Badängen. & Andra sidan Ligger på norra resp. södra sidan där utloppsströmmen från Bruket planar ut. Här fångas en hel del havsöring. För flugfiske är norra sidan att föredra. Börja vid stora eken och fiska sedan ner mot den lilla ö som ligger ett stycke ner. För att nå området ovan ön (fin djuphåla) vada först över bäcken och fiska från ”aludden”. OBS! Låt flugan fiska ända in till land.

12. Nacken. Mycket populär plats ovan bron. Blir bara bättre desto högre vattnet blir. Lättfiskad plats som bör avfiskas från bägge sidorna. Starta så långt upp som möjligt och fiska ända ner till suget under brovalvet. Här fångades två havsöringar över 12 kilo hösten –01. Vid Nacken finns det en bänk att fika vid. P vid Nacken på norra sidan.

13. Klasenströmmen. Är bara intressant i låga vattenflöden. Blir egentligen bara bättre desto lägre vattnet blir. Finns exempelvis en liten djupgrop och blankfläck på södra sidan strax ovan utloppsströmmen som man ska doppa flugan i. Sedan fiskar man utloppsströmmen där en fin bitplats ligger längst nere i ”V:et”. Just där kommer en tröskel där Emån direkt djupnar till + 5 meter!

14. Grundet. Knalla över ängen på södra sidan och starta fisket där bakvattnet tar slut. Här löper en mycket fin ström längs södra sidan. Med långa kast når man ut till ett grund där man ofta kan se ”blänkare” gå och vaka på våren.