Emsfors Sportfiskeklubb

Vårfisket 2024

En iskall start den 1 mars med 100 kubiks vattenföring bjöd på trögt fiske som sedan vände i mitten på mars samtidigt som vattnet droppade med 2-3 kubik/dygn. Här peakade sannolikt vårfisket med fina blänkare upp till 80 cm samt utvandrande lekfisk. I slutet av mars, kom iskylan tillbaka med frisk nordan och snö som senare fick Emån att stiga från 40 till 70 kubik. Fisket blev allt trögare.

Med tanke på höstens lekfisk som passerade Karlshammar (ca 1200 st) så blev aprilfisket en besvikelse. Här brukar annars fångas en hel del backande havsöring vilka saknades. Möjligen har de svårt att hitta vägen via faunapassagen (ingen reg. nedvandrande i videoövervakningen) förbi dammen. Under den andra majveckan, i ett flöde på 36 kubik och 14 grader i vattnet, öppnade Södra Cell tillfälligt den stora flodluckan för att hjälpa eventuella eftersläntrare att hitta vidare ut mot havet.

Vårens fångst på ESFK,s sträcka blev 68 havsöringar och 11 laxar. Detta är något mer än året innan vilket är positivt. Den sista fångsten på Emsfors gjordes den 20 april.

Se även

Hösten 2023

Höstfisket blev en besvikelse på Emsfors då det nära nog