Emsfors Sportfiskeklubb

Om oss.

Emsfors Sportfiskeklubb (ESFK) bildades i december 1984 av några lokalt fiskeintresserade. Fiskerättsägaren hade bestämt att det endast skulle vara 8 personer i klubben från början men det slutade med flera namn i medlemsartikeln. År 2003 utökades antalet till 30 medlemmar. ESFK’s mål är att bedriva ett rekreativt fiske där man umgås och har kul tillsammans. Vidare att bedriva aktiv fiskevård. Främst för att bevara Emåns unika stam av havsöring men även för andra förekommande arter.

Kontakt: Info@emsforssfk.se

Fiskesträckan

ESFK’s fiskesträcka är ca 10 km och håller ett 20-tal varierade pooler. Sträckan kan fiskas från land på båda sidor med några mindre undantag som intill Karlshammar kraftstation och faunapassagen, Villaströmmens södra sida, industriområdet vid bruket på den norra sidan, samt ett kortare parti nedströms Bruksnacken. Under säsongen (Mars-Sept) säljs 2 st fiskekort per dag till utomstående.

Karta: Henrik Båge
5

Havsöringen i Emån

Den vilda havsöringen i Emån är unik inom sin art. Den växer mycket snabbt och har i sportfiskekretsar rönt renommé långt utanför landets gränser. Detta främst beroende på den höga medelvikten samt att flera fantastiska världsrekordsöringar landats på sportfiskeredskap under årens lopp. Det nu gällande rekordet är en havsöring på 15,3 kilo.

Laxen i Emån

Någon gång mellan pingst och midsommar kan man förvänta sig att merparten av laxarna tar sig upp genom utloppsforsen i havet. Sedan kan det gå snabbt upp till Emsfors. I Emån visar sig laxen inte så mycket, vilket bidrar till osäkerheten kring dess ankomst. I Mörrumsån, 20 mil längre söderut, är laxen mer benägen att visa. Sannolikt är förklaringen att Mörrumsån helt enkelt håller betydligt mer lax än Emån och att konkurrenssituationen laxarna emellan, gör att de visar sig oftare där. 

 

Lågvatten och hög vattentemperatur är ett annat dilemma för Emåns del. Redan under försommaren kan ån bli både lite för låg och alltför varm för laxfiske. Jämför man på nytt med Mörrumsån, blir Emån nästan undantagslöst uppvärmd betydligt snabbare och ligger vanligen ett par grader högre i vattentemperatur. Det beror på att Emån inte har några större “kylande” sjömagasin i sitt system. Dessa faktorer bidrar sannolikt till att Emåns laxar är synnerligen svårfångade. Kanske till och med världens svåraste att locka till hugg. 

Sålunda små chanser vanligtvis men under årens lopp har det landats enstaka bjässar på Emsforsvattnet upp mot 18 kilo. Möjligen har det också landats en 20 kiloslax under 50-talet vid Vrångeström men den uppgiften är dessvärre obekräftad.