Emsfors Sportfiskeklubb

Om oss.

Emsfors Sportfiskeklubb (ESFK) bildades i december 1984 av några lokalt fiskeintresserade. Fiskerättsägaren hade bestämt att det endast skulle vara 8 personer i klubben från början men det slutade med flera namn i medlemsartikeln. År 2003 utökades antalet till 30 medlemmar. ESFK’s mål är att bedriva ett rekreativt fiske där man umgås och har kul tillsammans. Vidare att bedriva aktiv fiskevård. Främst för att bevara Emåns unika stam av havsöring men även för andra förekommande arter.

Kontakt: Info@emsforssfk.se

Fiskesträckan

ESFK’s fiskesträcka är ca 10 km och håller ett 20-tal varierade pooler. Sträckan kan fiskas från land på båda sidor med några mindre undantag som intill Karlshammar kraftstation och faunapassagen, Villaströmmens södra sida, industriområdet vid bruket på den norra sidan, samt ett kortare parti nedströms Bruksnacken. Under säsongen (Mars-Sept) säljs 2 st fiskekort per dag till utomstående.

Karta: Henrik Båge
ESFK web 2021 PK 006

Havsöringen i Emån

Den vilda havsöringen i Emån är unik inom sin art. Den växer mycket snabbt och har i sportfiskekretsar rönt renommé långt utanför landets gränser. Detta främst beroende på den höga medelvikten samt att flera fantastiska världsrekordsöringar landats på sportfiskeredskap under årens lopp. Det nu gällande rekordet är en havsöring på 15,3 kilo. Även lax förekommer och den största som är fångad på denna sträcka vägde 16,5 kilo.