Emsfors Sportfiskeklubb

Vårfisket 2023

Vårens fiske på Emsfors var något sämre jämfört med föregående år, som visserligen var en bra säsong.

Resultatet avseende mars-april landar på totalt 59 st havsöringar och 9 st laxar. Fisken har varit frisk och fin vilket är glädjande. De flesta havsöringar har legat runt 60 cm.

 

 

 

Största havsöring var en utlekt hanfisk på 90 cm och lax på 112 cm. Skiftet mars/april bjöd på vintriga förhållanden, stigande vattenföring och sparsamma fångster. Sista vårfångsten gjordes den 17 april.

 

 

Se även

Hösten 2023

Höstfisket blev en besvikelse på Emsfors då det nära nog