ESFK

Vårfisket 2022

Under årets vårsäsong i Emsfors var fisket betydligt bättre än föregående år. Dessvärre var det dåligt med gammal och större lekfisk, men gott om blänkare i klassen 1,5 – 4kg. Störst öring landade på 80cm och ca:6kg Även Lax har fångats där den största fisken hamnar på 110cm. Resultatet under Mars-April landar på totalt 20 …

Vårfisket 2022 Read More »

Fiskeregler 2022

Fiske efter havsöring och lax är tillåtet under perioden 1 mars till 30 september. Vid allt fiske gäller en trekrok och hullinglöst. Vi tillämpar catch & release och fisken hanteras varsamt. All havsöring/lax skall alltid återutsättas i Emån. Användning av huggkrok är förbjudet. Vid fiske efter havsöring eller lax är det förbjudet att använda naturligt …

Fiskeregler 2022 Read More »

Fiskekort 2022

Nu är det möjligt att köpa fiskekort inför säsongen 2022. Två kort/dag säljes till utomstående under perioden 8/3 – 22/9 Bokas här