Emsfors Sportfiskeklubb

Fiskeregler 2022

Fiske efter havsöring och lax är tillåtet under perioden 1 mars till 30 september.

Vid allt fiske gäller en trekrok och hullinglöst.

Vi tillämpar catch & release och fisken hanteras varsamt.

All havsöring/lax skall alltid återutsättas i Emån. Användning av huggkrok är förbjudet.

Vid fiske efter havsöring eller lax är det förbjudet att använda naturligt agn så som räka eller mask.

Vid fiske efter gädda får betesfisk användas. Vid fiske efter andra arter, som karpfiskar, får agn av bröd eller spannmål användas.

Bottenmete och fiske med flöte efter vitfisk är tillåtet men får inte hindra andra fiskande. Metare förväntas ge företräde åt flugfiskare och spinnfiskare under perioden 1 Mars till 30 September.

Varje havsöring och lax måste ovillkorligen rapporteras. Detta görs via ifiske.se för kortköpare.

 

All fångst av mal och ål är förbjudet, Om man av misstag fångar mal eller ål ska den återutsättas i Emån.

För allas trevnad, gå inte ner och påbörja ditt fiske framför annan fiskare. Börja istället uppströms och idka rörligt fiske. Ett ”gentlemäns agreement” råder varför det är viktigt att fråga först vid eventuella tveksamheter.

Det åligger alla fiskare att själv ta reda på ESFKs gränser mot andra vattenägare eller markinnehavare. Vi får inte beträda andra marker eller tomter. Därtill den förbuszon som finns vid Karlshammar. ESFK frånsäger sig allt ansvar härvidlag.

 

Välkomna!

Se även

Hösten 2023

Höstfisket blev en besvikelse på Emsfors då det nära nog